Ta kontakt

Åbo slotts omgivning blir ett unikt bostadsområde

Harpunkvarteret är en del av Slottsstaden som avsevärt kommer att förändra stadsbilden norr om Aura å, ”tois pual jokke”, som man säger på finska. Stadsplaneringschef Timo Hintsanen pejlar framtiden för hela det havsnära området och särskilt planerna för Slottsudden.

Slottsstaden är en omfattande helhet som består av bl.a. Slottsfältet invid Harpunkvarteret och av området mellan Forum Marinum och hamnen, vilket fått namnet Slottsudden.

– Avsikten är att Slottsudden i framtiden utvecklas till ett område där åbobor och turister kan trivas året runt, och där havet och historien är starkt närvarande, berättar Timo Hintsanen om hur framtiden ter sig för den västra stranden vid Aura ås mynning. – Målet är en levande stadsdel med parker och offentliga byggnader, till exempel restauranger och lokaler för utställningar och framträdanden.

– Området fredas helt från bil- och tågtrafik och trafiken till hamnen leds framöver från Suikkilahållet. När området fredas kommer det väsentligt att påverka också Harpunkvarterets omgivningar, konstaterar Hintsanen.

I ett levande område finns mer än bara bostadshus

Ett trivsamt och levande urbant bostadsområde förutsätter utöver bostäder att man bygger tillräckligt tätt, framhåller Hintsanen som granskar Åbo ur arkitektens och planeringsdirektörens synvinkel.

– Små caféer, bagerier eller serviceföretag uppkommer inte i glest bebyggda områden eftersom kundunderlaget inte räcker till. När nya områden planeras borde man därför genast från början utöver boendet beakta också service och arbetsplatser.

Denna princip kommer man enligt Hintsanen att följa både i fråga om Harpunkvarteret och hela Slottsstaden. Andra faktorer som påverkar boendetrivseln är välfungerande kollektivtrafik och gång- och cykelvägar in till Åbo centrum. Å andra sidan har man vid planeringen av Harpunkvarteret också beaktat dem som behöver egen bil.

Nya idéer genom internationell tävling

I stadsplaneringen är det viktigt att lyssna på invånarnas åsikter. I fråga om Slottsudden har man samlat in förslag från en större publik genom en internationell idétävling som pågår fram till 28.5.2020. Idétävlingen arrangeras av Åbo stad i samarbete med Finlands arkitektförbund rf SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK.

– Alla förslag som vi får in under idétävlingen lägger vi senare ut på nätet så att allmänheten kan kommentera dem, berättat Timo Hintsanen.

För området mellan Harpunkvarteret och Aura å söks framför allt idéer till verksamhet som betjänar kultur, evenemang och turism på ett mångsidigt sätt. Till exempel det museum för Åbos historia och framtid som planerats för området passar bra in i närheten av Åbo slott och bidrar till att göra hela området mer attraktivt.

– Meningen är att museet ska stå klart år 2029, dvs. lagom till Åbos 800-årsjubileum, berättar Hintsanen. – Idétävlingen ska avgöras före Åbodagen som firas 20.9.2020. Samtidigt kommer det att klarna var exakt museet ska placeras och hur det ska genomföras.

Om du vill delta i utvecklingen av Åbo kan du delta i idétävlingen för Slottsudden på https://www.turku.fi/sv/slottsudden