Ta kontakt

Affärslokaler

Är du intresserad av att bedriva företagsverksamhet på utmärkt läge, i kärnan av ett bostadsområde som växer med fart?

Då Harpunkvarteret byggts färdigt kommer det att vara ett energiskt litet samhälle på tusen invånare. Under de närmaste åren kommer tusentals nya hem att stå färdiga i nära liggande Slottsstaden, hamnområdet och Kakola-området. Och det medför rikligt med nya affärsmöjligheter!

Hitta nya lokaler för ditt företag!

Harpunkvarteret kommer att rymma moderna lokaler som passar olika slags affärer och tjänster. Turun Osuuskauppa kommer hösten 2022 att öppna en Sale-affär som representerar det nya Sale-konceptet i Kompassis företagslokaler. Harpunkvarterets företagslokaler kunde också passa fint för t.ex. apotek, gym, café, hälso- och skönhetstjänster.

Är du intresserad av att köpa eller hyra en affärslokal till ditt företag? Kontakta Ilkka Teijula, tfn. 0400 786 640.

Om du deltar i förhandlingarna från början, har du möjlighet att personligen påverka företagslokalernas utformning.