Ta kontakt

Affärslokaler

Är du intresserad av att bedriva företagsverksamhet på utmärkt läge, i kärnan av ett bostadsområde som växer med fart?

Då Harpunkvarteret byggts färdigt kommer det att vara ett energiskt litet samhälle på tusen invånare. Under de närmaste åren kommer tusentals nya hem att stå färdiga i nära liggande Slottsstaden, hamnområdet och Kakola-området. Och det medför rikligt med nya affärsmöjligheter!

Hitta en stabil grund för ditt företag

Ett föravtal beträffande Harpunkvarterets livsmedelsaffär har redan gjorts och kvarterets snart färdigbyggda affärslokaler skulle lämpa sig utmärkt för bl.a. apotek, gym, café och wellnesstjänster.

Blev du intresserad av att köpa eller hyra ut en affärslokal till ditt företag? Ta kontakt: Ilkka Teijula, 0400 786 640.

Om du deltar i förhandlingarna i tidigt skede, kan du påverka affärslokalernas utformning!