Ta kontakt

Bättre service i Harpunkvarteret: Sale öppnar i Kompassi 2022 med nytt butikskoncept

Harpunkvarterets och hela Slottsstadsområdets serviceutbud förbättras då Turun Osuuskauppa öppnar en ny energieffektiv Sale-affär i As Oy Turun Harppuunas Kompassi, som står färdigt hösten 2022.

En egen dagligvaruhandel har stått högst upp på Harpunkvarterets invånares önskemålslista. Sale uppfyller önskningarna.

“Nuvarande och kommande invånare samt kunder från närområdena glädjas säkert över att Harpunkvarteret nu får en dagligvaruhandel”, säger Jari Puhakka, verkställande direktör vid Sjömanspensionskassan, som fungerar som hela Harpunkvarterets byggherre.

Omfattande sortiment och generösa öppettider

As Oy Turun Harppuunan Kompassi som ligger i hörnet av Hamngatan och Vallgravsgatan är kvarterets i ordningsföljd femte bostadsaktiebolag. Byggandet håller nu på att påbörjas och Kompassi uppskattas bli färdigt hösten 2022. Nya Salebutiken på 442 m2 kommer att verka på gatunivå i Kompassis affärslokaler, och erbjuda ett brett sortiment och långa öppettider för närområdets invånare.

“Sale Kompassi kommer att bli en modern butik som representerar det nya Sale-konceptet”, berättar Mikko Junttila, sektorchef vid Turun Osuuskauppa. “Vi vill bygga upp butiken i samarbete med områdets invånare och planera servicen och sortimentet så att de motsvarar kundernas behov. Butiken har ett ypperligt läge och de goda parkeringsmöjligheterna är en stor fördel.”

Ekokvarterets energieffektiva och klimatvänliga affär

Hela Harpunkvarteret uppvärms och nedkyls med ett jordvärmesystem till vilket också kondensvärmen från den nya butikens kylsystem integreras. Kondensvärmen från butiken bidrar till att ytterligare effektivera kvarterets energisjälvförsörjning. Sale Kompassis kylsystem utgörs av en energieffektiv CO2-anläggning där kylmediet är koldioxid, som har en låg utsläppskoefficient med små klimatkonsekvenser. Affärens belysning kommer att bestå av modern, energisnål LED-teknik.

Harpunkvarteret är Sjömanspensionskassans hittills största byggprojekt. Kvarterets tolv flervåningshus kommer att bilda en ekologisk och hemtrevlig helhet strax intill stadens centrum och nära Åbo slott. Husen rymmer cirka 500 bostäder i olika storlekar och kommer att erbjuda hem för tusen nöjda invånare.