Ta kontakt
Bostadsaktiebolaget Åbo Harpunens

Puosu

Ditt drömhem finns i Puosu

Hela kvarterets första huspar Harppuunan Puosu är en imponerande helhet på ungefär hundra bostäder. Puosu färdigställdes våren 2019 och största delen av invånarna har redan flyttat in i sina hem.

I Harpunens Puosu finns bostäder av olika storlek, allt från kompakta enrummare till ståtliga fyrarummare i två våningar.

Varje bostad har planerats med en öppen och ljus planlösning och funktionalitet även i de små detaljerna.

Harpunens Puosu ligger vid den nordvästra kanten av kvarteret. Bostadshusens fasader mot gatan har traditionell fasadrappning i en ljus nyans.

Ett helt nytt sätt att bygga

De två husen bildar tillsammans med trapphuset som förenar dem en helhet som avviker från traditionellt bostadsbyggande. Utgångspunkten för planeringen av lägenheterna har varit öppna, fungerande och ljusa utrymmeslösningar.

Köken är naturligt förenade med bostädernas vardagsrum. De stora fönstren och de inglasade balkongerna som blir en del av bostäderna ökar känslan av rymd.

Bostädernas lägenhetsfördelning och utrymmeslösningar är planerade så att de lämpar sig för invånare i alla åldrar och är flexibla vid förändringar i livssituationen.