Ta kontakt

Disponenten är en del av gemenskapen

Drömhemmen fungerar inte utan professionella bakgrundskrafter från flera olika branscher. Eftersom endast en liten del av disponentens arbete är synligt för invånarna, intervjuade vi Harpunkvarterets disponent Sari Saarenpää och biträdande disponent Jan Lindros från Isännöinti-Saarto.

Vad gör Harpunkvarteret till ett unikt objekt sett ur disponentens synpunkt?

“Ett nybyggt objekt är alltid annorlunda än ett äldre hus. Som nyproduktion är Harpunkvarteret exceptionellt och unikt. I planeringen av husteknik och husens livscykel har speciellt energisjälvförsörjning och kvarterets invånargemenskap tagits i beaktande. Invånarna kan alltså mer än vanligt ta del av frågor som rör hela kvarteret och på så vis också påverka den egna trivseln.”

Vilka är de vanligaste arbetsuppgifterna ni genomför i Harpunkvarteret under veckan?

“Vi svarar på invånarnas frågor och löser olika utmaningar. Det är helt normalt i nybyggda objekt, eftersom det i samband med ibruktagning av ny teknik alltid uppstår frågetecken. Och då flera nya invånare flyttar samtidigt in i ett hus, är också husets egna, gemensamma kultur bara i början. I ett äldre hus däremot, byts högst ett par invånare ut åt gången.”

På vilka sätt är invånarna i kontakt med disponenten?

“I kvarteret finns en digital informationstavla, som styrs elektroniskt. Med hjälp av den kan invånarna t.ex. reservera bastuturer och skicka meddelanden till disponenten. Tavlan används mycket aktivt och vi har i egenskap av disponentbyrå publicerat  information varje vecka. Invånarna har inte ännu gett respons om den digitala informationstavlan, men dess aktiva användning tyder på att den anses vara viktig. Vi funderar också hela tiden på vilka andra sätt vi kunde utnyttja tavlan – t.ex. till invånarförfrågningar.

Vilket är ert favoritställe i kvarteret?

“Kvarterets innergård. Även om bara en del av den är färdigställd, är där väldigt trevligt att promenera och spendera tid. På gården kan man också på sätt och vis förnimma gemenskapen, som är kännetecknande för hela kvarteret. Även husfärgernas mångfald och former framhävs vackert. Trots att det är fråga om en nyproduktion, är det inte en vit låda med svart tak.”

För vem skulle ni rekommendera Harpunkvarteret?

“Alla! Också i nuläget är invånarmångfalden rätt stor och där bor människor i olika åldrar och med olika bakgrund.