Ta kontakt

Ett modernt sopsystem gör det lätt att sortera

Harpunkvarteret fungerar som förebild i mångt och mycket då det gäller byggnation och boende. Något som underlättar både invånarnas vardag och den ekologiska belastningen är den toppmoderna sopinsamlings- och sorteringsanläggningen som precis tagits i bruk.

Byggplatsingenjör Janne Virtanen från NCC berättar att alla sopor från hela Harpunkvarteret går via den nya anläggningen. När alla husbolag byggts färdigt, innebär det hushållsavfall från upp till tusen invånare.

“Det som är exceptionellt med sopinsamlings- och sorteringsanläggningen, jämfört med närapå alla andra byggobjekt, är storleken. Vanligtvis har alla husbolag egna sopinsamlingsplatser. Knappast ingen annanstans samlas sopor i så stor skala – från ett helt kvarter, till en och samma sopinsamlingsanläggning, konstaterar Virtanen.

Automatik ger trygghet

Sopanläggningen avviker också däri, att sopinsamlingskärlen kan användas både uppe på gården och inne i sophanteringsrummet. Soprummet utnyttjar den nyaste tekniken och befinner sig under gårdsplanen, mellan Majakka som färdigställdes våren 2020 och Meripoiju, som just nu håller på att byggas. Invånarna kan föra soporna antingen till inkastluckorna som befinner sig på gården, varifrån de sorterade soporna faller ner via flera rör till rätt sorteringskärl i underjordsbehållaren, eller ta med sig soppåsarna till soprummet t.ex. i samband med att man är på väg till parkeringshallen.

“Eldrivna luckor och automatik gör det tryggt att använda sopkärlen”, berättar Virtanen. “Om till exempel nedkastluckan är öppen uppe på gården, är det inte möjligt att samtidigt öppna sopkärlet i soprummet.”

Bekvämt för både invånare och avfallsservice

Ur invånarnas synpunkt är en prydlig gård kanske den viktigaste fördelen med en ny sopanläggning. Hela kvarterets avfallshantering har i motsats till utspridda sopkärl på diverse husbolags gårdar, koncentrerats till en enda plats. På gården finns endast snygga, rostfria inkastluckor för olika avfall – allt från metall till bioavfall.

“För invånarna är det viktigt med bekväma lösningar och en städig gård”, säger Virtanen. “Vid de tillfällen då vi råkat träffa på invånare i närheten av sopkärlen, har vi fått endast positiv respons.”

Den moderna sopanläggningen från Kapasity Oy är lättanvänd, trygg och ekologisk också med tanke på soptransporterna. Centrering och automatik minskar sopbilarnas körningar och samtidigt även deras utsläpp.

“Insamlingskärlen med komprimeringsfunktion är utrustade med sensorer som meddelar servicebolaget när kärlet behöver tömmas. Det besparar oss från onödiga körningar”, konstaterar Janne Virtanen.