Ta kontakt

Förhandsmarknadsföringen av Meripoiju startar!

Förhandsmarknadsföringen av Harpunkvarterets i ordningsföljd fjärde bostadsaktiebolag påbörjas inom en nära framtid. Byggandet av Bostadsaktiebolaget Åbo Harpunens Meripoiju påbörjades i oktober och huset uppskattas bli färdigt våren 2022.

Bostads Ab Åbo Harpunens Meripoiju byggs på Harpunkvarterets östra sida och ansluter till raden av hus som börjar med Majakka i norra spetsen och går mot Slottsgatan. I Meripoiju kommer det att finnas ägarbostäder av olika storlekar – från ettor till rymliga takvåningar.

Kvarterets gårdsområde färdigställs innan sommaren 2021, så att Meripoijus kommande invånare ska genast kunna njuta av den färdiga innergården. Mer information om Meripoiju och dess bostäder kommer snart att läggas upp på Harpunkvarterets webbsidor.

Ett lugnt hemkvarter med tusen invånare

Byggandet av Bostads Ab Åbo Harpunens Ankkuri som färdigställs februari 2021, fortlöper enligt tidtabell. Just nu pågår bl.a. installering av balkongräcken, fönster och inredning samt kakelläggning.

Då Harpunkvarteret färdigställts kommer det att bestå av 12 bostadshus som bildar en trygg gemensam gård i kvarterets mitt, med många aktivitetsmöjligheter. På husens främre sida finns företagslokaler för olika tjänster, såsom matbutik, café, gym och annat. I samband med planeringen av företagslokalerna har man också beaktat trafik, parkering och logistik.

Kvarteret som är nästan helt energisjälvförsörjande, erbjuder ett hem för ungefär tusen invånare. Harpunkvarteret ligger i Åbo slotts omedelbara närhet, ett stenkast från Aura å och hamnens snabbt växande område. Kanske finns ditt kommande hem i Harpunkvarteret?