Ta kontakt

Grönområdesproffsen gav prov på sin kompetens i Harpunkvarteret

Henrik Bos på VRJ Group, Finlands största företag inom anläggning av grönområden, har aktivt deltagit i planeringen av Harpunkvarterets innergård. Bos, som har många års erfarenhet inom branschen, anser att den mångsidiga kvartersgården med gröntak och motionsområden hör till karriärens intressantaste projekt. Den unika helheten uppmärksammar förutom människor även fjärilar och bin.

Henrik Bos leder VRJ Groups Västra Finlands enhet i Kangasala, som ligger intill Tammerfors. Bos pratar bred Tammerforsdialekt, hejar på Tappara och konstaterar utan omsvep att han inte alltid varit så förtjust i Åbo, men tack vare Harpunkvarteret har han nu börjat förhålla sig positivt till staden.

Det grönskande gröntaket döljer betongen

VRJ Group som bl.a. anlägger träningsområden i parker och bygger skolgårdar, padelbanor och greenområden på golfbanor, ansvarade för byggnationen av  Harpunkvarterets gårdsdäck – allt från betongen uppåt.

“Vi började med Kvartershuset Luotsis gröntak”, berättar Bos. “Vi har specialiserat oss på mångfunktionella tak, och hör till de företag som var först ute med att genomföra dylika tak i Finland för ungefär tio år sedan.”

För att slutresultatet ska bli lyckat, är det centralt att aktörerna inom olika branscher är bra på att kommunicera med varandra. Bos berömmer NCC:s expertis och särskilt arbetsledare Roope Mäkinen, som ansvarar för bygget.

Ett exemplariskt grönområde

Som besökare i Harpunkvarteret märker man genast att kvartersgården är väl genomtänkt. Gymredskapen och lekutrustningen är av hög kvalitet och fungerar utmärkt, och planteringarnas omfattning är imponerande. Henrik Bos konstaterar att Harpunkvarteret representerar urbana grönområden när de är som bäst.

“När Alfa TV bad mig nämna ett objekt, vars grönområde är särskilt lyckat, kom jag genast att tänka på Harpunkvarteret”, berättar Bos. “Att planeringen är så fokuserad på användaren men samtidigt beaktar miljöfrågor, har gjort intryck på mig. Allt som finns på gården, från planteringar till örtlådor, får utnyttjas och alla lösningar fungerar som dynamiska biodiversitetsområden.”

I framtiden då mängden byggnader i tätorter blir fler och fler, finns det en risk att människorna förlorar alla inslag av natur, som man speciellt i Finland har ansett vara en självklarhet. Därför borde man nu se på grönområden ur en annan synvinkel.

“Harpunkvarteret är ett modellexemplar på ett område som fungerar för både människors och naturens bästa. Dit hör förutom växter även fjärilar, bin och andra insekter”. Bos påminner om vikten av de organismer, som deltar i pollinering, biologisk bekämpning och organiskt avfall.

Innergården är en central del av boendetrivseln

I Harpunkvarteret har man beaktat miljöfrågor på många olika vis, och alla lösningar har gjorts med tanke på framtiden. Henrik Bos lyfter fram att det som finns utanför bostadens väggar, också har en betydande roll.

“Nuförtiden är miljöfrågor och nollenergihus mycket på tapeten, men ibland når idéerna endast fram till väggen, så att säga. Här i Harpunkvarteret har man insett att den yttre miljön inverkar precis lika mycket på trivseln som den inre.”

Innergårdens slutförande krävde att Henrik Bos och hans anställda fick jobba långa dagar under midsommaren, för att de nyplanterade växterna skulle få tillräckligt med vatten. Slutresultatet är dock värt all möda. Då man frågar Henrik var hans personliga favoritplats på gården ligger svarar han rappt:

“Jag gillar bäst utsikten från gröntaket, då man står vid räcket och ser på vyerna som öppnar sig runt omkring.”