Ta kontakt

Harpunkvarteret –
var med och skapa historia

Harpunkvarteret är en unik helhet. Läget i Åbo slotts omedelbara grannskap är speciellt. Och i en så storslagen omgivning kan man väl inte planera och bygga annat än prima från början till slut?

Kvarteret är summan av många viktiga fördelsfaktorer. Kunnandet hos yrkesfolk inom många branscher har utnyttjats optimalt för att kvarteret ska bli verklighet. Harpunkvarteret är frukten av en gemensam strävan efter att skapa någonting betydelsefullt och hållbart.

Den ekologiska aspekten har beaktats redan i byggnadsskedet och bär vidare ända in i invånarnas vardagsliv. Miljöhänsynen betonas genom återvinning, värnande om naturen och livscykeltänkande.

Nära 100 % självförsörjning på energi garanterar förmånliga boendekostnader. Dagvattnet från kvarteret hanteras centralt i ett underjordiskt dagvattensystem. Funktionerna i kvarteret har planerats för tiotals år framåt, vilket gör det till ett tryggt och beaktansvärt bostadsområde i en historisk miljö.

 

 

Naturen mitt i kvarteret

Harpunkvarterets gård är oerhört mångsidig och tar olika invånares behov i beaktande. På gården hittar du såväl egna oaser för avkoppling som områden för gemensamma aktiviteter. Lugn och ro eller full fart, precis enligt vad du känner för.

Barnens hinderbanor och spelområden och de vuxnas motionsredskap lockar till aktivitet. Den uppvärmda joggingbanan är trygg och säker även på vintern.

Den underbara kvartersgården blev färdigt på sommaren 2021 och hela gårdsområdet kan redan användas. Invånarna kan njuta bl.a. av mångsidiga aktiviteter och av joggingbanan som omger gården.

På gårdsplanen har man planterats träd och buskar som ger skörd, och en mängd odlingslådor har placerats ut till glädje för alla. De stora och vackra grönområdena lockar till att koppla av och vistas utomhus.

 

Cirka 800 solpaneler och cirka 80 jordvärmepunkter gör Harpunkvarteret så gott som självförsörjande på energi.

Kvarteret består av 12 hus och cirka 500 bostäder. Bostäderna är allt från enrummare till stora takvåningar.

Harpunkvarteret rymmer cirka 1 000 invånare. Gårdsmiljön liknar en liten by och erbjuder såväl aktiviteter som avskildhet.

Under gårdsdäcket ligger Harpunparkeringen med parkeringsutrymme för cirka 300 fordon. Där finns också möjlighet till biltvätt och laddning av elbilar.

Gården är skapad för olika slags aktiviteter, trädgårdsskötsel och avkoppling. Gårdsplanen kantas av en uppvärmd joggingbana som lockar till uteaktivitet också på vintern.

Centralt på gården ligger Kvartershuset med möjlighet att bada bastu eller ordna fester. Invånarna beslutar själva om vad huset ska användas till.

Harpunkvarteret ligger i omedelbar närhet av Åbo slott, bara ett stenkast från floden Aurajoki och hamnen. Marknadstorget ligger bara 3 km bort.

Service på gatunivå

På fasadsidan av Harpunkvarteret har man planerat in affärsutrymmen för olika typer av service såsom café, restaurang, livsmedelsaffär och många andra serviceproducenter. Med olika typer av service vill man skapa ett mervärde för kvarterets invånare. Vid planeringen av affärsutrymmena beaktas de faktorer som har stor inverkan på servicen, såsom trafik, parkering, logistik och avfallshantering.

Vi erbjuder intresserade serviceproducenter möjlighet att redan nu komma med i planeringen.

Harpunkvarterets Harpunparkering är redan i bruk

Fortskaffningsmedlen ryms under gårdsdäcket

Harpunparkeringen för 300 bilar ligger under gårdsdäcket. Infarten till parkeringen ligger utanför Harpunkvarteret, vilket garanterar ett bilfritt och tryggt gårdsområde.

För elbilarna byggs nödvändiga laddningsstationer, och man försöker också göra det möjligt att hyra kvarterscyklar. Cykelplatserna finns delvis på byggnadens bottenplan och delvis på gårdsområdena. Möjlighet till gästparkering finns i uteområdena ytterom byggnaderna.

Som invånare kan du hyra en egen bilplats i Harpunparkeringen. Parkeringen är gemensam för hela kvarteret och sköts av Q-Park.