Ta kontakt

Harpunkvarterets dagvattensystem är före sin tid

Den alliansmodell som används i projektet för Harpunkvarteret har gjort det möjligt att utveckla planeringslösningar som är nya i jämförelse med traditionellt byggande. Ett bra exempel är dagvattenlösningen som redan är i bruk. Idén föddes i planeringsgruppen på förslag av geoplaneraren.

I normala fall fungerar dagvattensystemet så att dagvattnet leds via regnvatten- och stuprörsbrunnar direkt till stadens regnvattenavlopp. I Harpunkvarteret gjorde man annorlunda.

VVS-planeraren Pekka Pessi vid planerings- och expertföretaget inom bostads-, lokal- och reparationsbyggande Optiplan Oy och arkitekten Juha-Petri Virtanen vid arkitektbyrån Sigge Ab beskriver hur Harpunkvarterets dagvattensystem kom till och fungerar.

– I Harpunkvarteret leds allt regnvatten från gårdsdäcket och bostadshusens tak till ett fördröjningssystem under parkeringshallens golv, berättar Pessi.

– Det speciella, utöver användningen av färdiga fördröjningskassetter, är att fyllningsskikten under parkeringshallen utnyttjas för fördröjning av dagvattnet i den här omfattningen, tillägger Virtanen.

I praktiken fungerar det hela så här: Under golvet har man lagt ett fyllningsskikt av krossat skumglas. Skumglaskrosset packar inte ihop sig helt, utan tomt utrymme blir kvar i mellanrummen. Tomrummen bildar en behållare där dagvattnet samlas. Det täta markskiktet under skumglasskiktet har formats så att det sluttar mot anslutningen till regnvattenavloppet. I andra änden av hallen har man dragit in ett regnvattenrör i skumglasskiktet, och längs röret leds dagvattnet till stadens regnvattennät.

– Vattenvolymen under parkeringshallen är betydligt större än vad som förutsätts för att uppfylla kraven, säger Pessi.

Det är också just genom systemets storlek man säkerställer att stora vattenmängder inte medför några problem ens vid exceptionella väderförhållanden.

– En del av vattnet som samlas i behållaren absorberas i marken och håller den lerhaltiga jorden våt. Det här minskar sättningarna som beror på att marken torkar ut. Belastningen på stadens regnvattennät blir också mindre, fortsätter Pessi.

Det lyckade genomförandet av projektet är summan av många experters samarbete.

– Systemet som har skräddarsytts enkom för det här projektet har förstås krävt större satsning än normalt på planeringen, eftersom teknik från färdiga dagvattensystem har kombinerats med helt nya lösningar, förklarar Virtanen.

Något likadant dagvattensystem har männen inte hört talas om, och vågar därför lova att systemet är unikt.

– I den här skalan finns det åtminstone inget motsvarande, framhåller Pessi.

– Jag skulle nog säga att systemet är unikt i sitt slag, tillägger Virtanen.