Ta kontakt

Harpunkvarterets gård grönskar och ger skörd

En av Harpunkvarterets exceptionella trumfkort är den grönskande innergården mellan husen. Gården som blir närapå färdig denna sommar, har en nyttoträdgård som alla invånare får använda, gymredskap, motionsbana, kombiplan, grilltak och givetvis också kvartershuset Luotsis fina gröntak. Landskapsarkitekt Pia Kuusiniemi och arkitekt Juha-Petri Virtanen berättar om de under ytan liggande arbetsuppgifterna, som utomstående inte känner till.

“Det som gör Harpunkvarteret speciellt ur en formgivares synpunkt är att gården började byggas redan innan husen färdigställts”, summerar Pia Kuusiniemi projektet som börjat redan år 2015. ”Vad som skiljer gården från de flesta andra höghusgårdar, förutom storleken, är det att den är bilfri.”

“Huvudprinciperna för gården har hållits oförändrade från början, och Pias ursprungliga gårdsplanering har inte ändrats i större grad”, berättar Juha-Petri Virtanen om planeringsprocessen. “Vi har till exempel specificerat vilka växter som väljs till gårdens yttre kanter och det västra grilltaket är invånarnas förslag.”

Kablarna håller gångvägarna isfria även på vintern

Förutom Harppuunaparkki som ligger under gårdsdäcket finns det även mycket annat under ytan. Markvärmerören som drivs med värmepumpar håller huvudlederna isfria utan snöröjning eller saltning. Det ökar innergårdens trygghet och gör det möjligt att använda den året om.

“Det finns massor med platser att vistas på och aktiviteter för alla åldrar”, konstaterar Virtanen. “Kvartershuset Luotsis sluttande gröntak kan användas t.o.m. till pulkaåkning på vintrarna, bara man kommer att ihåg att vara försiktig.”

Färska örter och saftiga bär från den gemensamma trädgården

Invånarna har en gemensam nyttoträdgård att glädjas över. I den växer förutom många örter även jordgubbar, vinbärsbuskar och körsbärsträd, vars goda skörd alla invånare kan ta del av.

Alla faktorer som ökar boendetrivseln är inte synliga för användaren. Ett bra exempel på planeringens helhetstänk är den toppmoderna sopinsamlings- och sorteringsanläggningen. Pia Kuusiniemi nämner också hanteringen av gråvatten, som skiljer sig från traditionella system.

”Vattnet leds ned under parkeringshallen, där det under en viss tid ligger innanför tjockt cellglas och leds sedan kontrollerat in i marken och avloppssystemet, vilket är bra för jordmånen, berättar Kuusiniemi.

Itämaanportti-torget gör helheten fulländad

Då alla husen är färdiga, kommer det att finnas två gångvägar in till innergården från gatuplan. Trapporna som ligger bredvid Puosu används redan och de andra tas i bruk då Kompassi färdigställts hösten 2022.

Juha-Petri Virtanen lyfter upp Itämaanportti-torget, som kommer att ligga i Harpunkvarterets södra ända, som en viktig del av den arkitektoniska helheten. Torget blir utanför innergården, men är tillgänglig för alla och kommer därför märkbart påverka kvarterets och närområdenas trivsel.

“Samtidigt blir hela kvarteret en naturlig del av miljön kring Åbo slott. Slottet har från första början fungerat som ett landmärke för vår planering”, påminner arkitekten.