Ta kontakt

Invånarförfrågan visar att invånarna trivs i kvarteret

I september frågade vi Harpunkvarterets invånare om deras åsikter om kvarteret och hur de trivs där. Vi fick gott om respons och en massa nya idéer som vi fört vidare till rätta ansvarspersoner. Här presenterar vi en kort översikt över förfrågans resultat.  

Invånarförfrågan nådde invånarna i Puosu och Majakka. Svaret på frågan “Vilket vitsord vill du ge till ditt hemkvarter?” blev i medeltal 8. Såsom en av respondenterna uttryckte sig: “Detta är i det stora hela ett fantastiskt ställe att bo på, varje dag är lyx.” Vi kan alltså konstatera att kvarterets invånare är mycket nöjda med sina liv!

Läget har betydelse

Läget var enligt förfrågan det överlägset viktigaste enskilda skälet till att flytta till Harpunkvarteret. Till och med 86 % av respondenterna var av samma åsikt. Bland de öppna svaren utmärkte sig närheten till Aura å. 54 % av invånarna ansåg att boendekostnaderna var ett viktigt skäl till att flytta till Harpunkvarteret,  kvarterets miljötänk valdes av 46 % och 37 % ansåg att även balansen mellan bostadens pris och kvalitet påverkade deras val.

 

Fler tjänster står på önskelistan

Som förväntat önskar sig invånarna mest av allt en matbutik till kvarteret eller till närområdet (94 % av respondenterna). Flera av invånarna hade även ett gym eller ett café med på sin önskelista. Vi fick även utvecklingsidéer till sophanteringen och parkeringen och har skickat alla önskemål och idéer till de enheter och personer som ansvarar för dessa frågor.

Invånarna uppskattar lugnet

Då vi frågade vad invånarna gillat mest under sin tid i kvarteret, var det lugnet som fick mest omnämningar. “Boendemiljön är väldigt lugn, trots att byggarbeten pågår på nästan alla håll”, konstaterade en respondent. Även den egna bostaden, boendekostnaderna och kvartersgården nämndes.

Det framkom också att invånarna inser att Harpunkvarteret är ett stort projekt och har förståelse för det pågående arbetet. Såsom en respondent skrev: “Allt är nytt i vårt kvarter och våra erfarenheter förtydligas med tiden.”

Varmt tack till alla som svarade på vår förfrågan!