Ta kontakt

Meddelande

Byggbolaget NCC har tillfälligt avbrutit arbetena med den parkeringshall som byggs i Harpunkvarteret. I bygget har använts betong från Rudus Oy och preliminära testmätningar visar att betongkonstruktionerna inte uppfyller kraven på hållfasthet.

Byggnadsinspektionen i Åbo har också bett Rudus Oy om en lista på alla de byggplatser i Åbo dit företaget levererat betong under den senaste tiden.

Harpunkvarterets byggherre Sjömanspensionskassan följer med situationen och meddelar om fortsatta åtgärder när resultat från tilläggsundersökningarna föreligger.